DAMN HURT ” DEATHCORE FROM SOLO “

Genre :    METAL/DEATHMETAL “PERSON DAMN HURT”: VERI “Phery_DAMN HURT” (VOCKAL), GAGAH “Pinochio_DAMN HURT” (BASS), HANAFI “Hanafi_ DAMN HURT” (GITAR), HARRY “Hary_DAMN HURT” (GITAR), DEWA “Dewa_DAMN HURT” (DRUM). Kota Asal:(SOLO) Surakarta, Central Java, IndonesiaPerusahaan Rekaman:Biru studioLokasi FOLOW LINK: Damn Hurt In Myspace Damn Hurt In Revebnation Damn Hurt In Youtube Damn Hurt In Facebook Damn Hurt… Read More DAMN HURT ” DEATHCORE FROM SOLO “